Registrering av arbetsgivare

Registrering innebär att jag önskar hyra konsultpersonal från locumvet och att jag accepterar allmänna villkor för kund, jag förbinder mig i detta skede inte att hyra personal från Locumvet.


Kontaktnamn:
Klinikens/företagets namn:
Organisationsnummer:
Adress:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-postadress:
Personalbehov:
Om annan personal önskas, beskriv:
Anställning:
Typ av arbete:
Antal övriga personal i praktiken:
Kort beskrivning av verksamheten: 
Tidsperiod då extrapersonal önskas: 
Verifiera genom att skriva de angivna orden: