Registrering av arbetssökande/konsult

Registrering innebär att jag är godkänner att jag delges jobberbjudanden och att jag accepterar allmänna villkor för konsult, jag har fortfarande rätt att tacka nej till arbete och själv bestämma vilka uppdrag jag vill utföra.


Namn:
Personnummer: 
Adress:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-postadress:
Yrke:
Anställning som önskas i första hand:
Typ av arbete som önskas i första hand: 
Referenser, namn och telefonnummer:
Kort erfarenhetsbeskrivning:
Bifoga personligt brev (valfritt):
Bifoga CV (valfritt):
Verifiera genom att skriva de angivna orden: